Závod na pyrolýzu odpadových pneumatík typu

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu odpadových pneumatík typu

    Metóda pyrolýzy je jednou z komplexných metód spracovania použitých pneumatík s vysokou pridanou hodnotou. Prostredníctvom technológie pyrolýzy zariadení na spracovanie odpadových pneumatík je možné spracovávať suroviny ako odpadové pneumatiky a odpadové plasty, aby sa získalo palivo, sadze a oceľový drôt. Tento proces má vlastnosti nulového znečistenia a vysokej výťažnosti oleja.