Horák

  • burner

    horák

    Horák kotla označuje horák kotla, horák kotla na palivo a plyn je najdôležitejším pomocným pomocným zariadením, horák kotla je rozdelený hlavne na horák na palivo a plynový horák a dvojpalivový horák, vrátane horáka na palivo možno rozdeliť na horák na ľahký olej a horák na ťažký olej, ľahký olej označuje hlavne naftu, ťažký olej označuje benzín na ťažbu oleja, nafta po zvyšku ťažkého oleja; plynové horáky možno rozdeliť na horáky na zemný plyn, mestské plynové horáky, LPG horáky a bioplynové horáky.