Mlynské zariadenie na výrobu sadzí

  • Carbon Black Grinding Equipment

    Mlynské zariadenie na výrobu sadzí

    Materiál zlomený čeľusťovým drvičom, za pôsobenia korečkového elevátora, bol odoslaný do skladovacieho koša, potom prostredníctvom elektromagnetického vibračného podávača dopraví materiál rovnomerne a usporiadane do mlyna Raymond na mletie, potom ako mlecí prášok za pôsobenia dúchadla vyfúkne analýzu triedenia stroj, po oddelení materiálu z potrubia na veľký cyklón, na zhromažďovanie prášku, neskôr na výstupe z vypúšťacieho ústia, na dokončenie procesu mletia sadzí.