Závod na pyrolýzu domáceho odpadu

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Závod na pyrolýzu domáceho odpadu

    Pevný komunálny odpad a tuhý odpad z domácností sa zvyčajne skladajú z vyradeného denného spotrebného materiálu. Tento bežný odpad sa zvyčajne umiestňuje do čierneho vreca alebo koša obsahujúceho zmes mokrých a suchých recyklovateľných materiálov, organických, anorganických a biologicky odbúrateľných materiálov.
    Mestský domáci odpad a domový odpad spravidla pozostávajú z vyradeného denného spotrebného materiálu. Tento druh obyčajného odpadu sa zvyčajne umiestňuje do čierneho vreca alebo odpadkového koša, ktorý obsahuje zmes mokrých a suchých recyklovateľných materiálov, organických, anorganických a biologicky odbúrateľných materiálov.
    Zariadenia na spracovanie domáceho odpadu, ktoré naša spoločnosť skúma a vyrába, sú plne automatické od podávania až po koniec procesu triedenia. Dokáže spracovať 300 - 500 ton za deň a na prevádzku potrebuje iba 3 - 5 ľudí. Celá sada vybavenia nevyžaduje oheň, chemické suroviny a vodu. Ide o recyklačný projekt na ochranu životného prostredia, ktorý presadzuje štát.