V rámci projektu ChemCycling investovala spoločnosť BASF 16 miliónov eur do spoločnosti Pyrum na výrobu pneumatík na pyrolýzu pneumatík

Spoločnosť BASF SE investovala 16 miliónov eur do spoločnosti Pyrum Innovations AG, ktorá sa špecializuje na technológiu pyrolýzy použitých pneumatík so sídlom v Dillingen / Saarland v Nemecku. Touto investíciou podporí spoločnosť BASF rozšírenie pyrolýzneho závodu spoločnosti Pyrum v Dillingene a ďalšiu propagáciu tejto technológie.
Spoločnosť Pyrum v súčasnosti prevádzkuje závod na pyrolýzu šrotu pneumatík, ktorý dokáže ročne spracovať až 10 000 ton pneumatík. Do konca roku 2022 k existujúcemu závodu pribudnú dve výrobné linky.
Spoločnosť BASF absorbuje väčšinu pyrolýzneho oleja a použije ho ako súčasť metódy hmotnostnej bilancie v rámci svojho projektu chemickej recyklácie na jeho spracovanie na nové chemické výrobky. Konečný produkt bude hlavne pre zákazníkov v plastikárskom priemysle, ktorí hľadajú vysoko kvalitné a funkčné plasty na báze recyklovaných materiálov.
Ďalej spoločnosť Pyrum plánuje so zainteresovanými partnermi postaviť ďalšie závody na pyrolýzu pneumatík. Nastavenie spolupráce urýchli cestu k využívaniu jedinečnej technológie spoločnosti Pyrum v masovej výrobe. Budúci investori do tejto technológie si môžu byť istí, že vyrobený pyrolýzny olej absorbuje spoločnosť BASF a použije sa na výrobu vysoko výkonných chemických produktov. Spolupráca preto pomôže uzavrieť cyklus spotrebiteľského plastového odpadu. Podľa DIN EN ISO 14021: 2016-07 sú odpadové pneumatiky definované ako plastový odpad po spotrebiteľovi.
Spoločnosti BASF a Pyrum očakávajú, že spolu s ďalšími partnermi môžu v nasledujúcich rokoch vybudovať z odpadových pneumatík až 100 000 ton kapacity na výrobu pyrolýzneho oleja.
Spoločnosť BASF sa zaviazala viesť prechod plastového priemyslu na obehové hospodárstvo. Na začiatku chemického hodnotového reťazca je v tomto ohľade hlavnou metódou nahradenie fosílnych surovín obnoviteľnými surovinami. S touto investíciou sme urobili dôležitý krok zavedením širokej dodávateľskej základne pre pyrolýzny olej a poskytovaním zákazníkom produkty v komerčnom meradle na báze chemicky recyklovaného plastového odpadu.
Spoločnosť BASF použije pyrolýzny olej zo šrotu pneumatík ako doplnkovú surovinu pre zmesový plastový odpadový olej, čo je dlhodobým cieľom projektu chemickej recyklácie.
Výrobky vyrobené z pyrolýzneho oleja pomocou metódy hmotnostnej bilancie majú úplne rovnaké vlastnosti ako výrobky vyrobené z hlavných fosílnych zdrojov. Navyše majú nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s tradičnými výrobkami. Toto je záver analýzy životného cyklu (LCA), ktorú v mene spoločnosti BASF vykonala konzultačná spoločnosť Sphera.
Najmä analýza LCA môže dokázať, že túto situáciu je možné použiť na výrobu polyamidu 6 (PA6), čo je plastový polymér, napríklad na výrobu vysoko výkonných dielov v automobilovom priemysle. V porovnaní s jednou tonou PA6 vyrobenou z fosílnych surovín, jedna tona PA6 vyrobená z pyrolýzneho oleja z pneumatík Pyrum pomocou metódy hmotnostnej bilancie znižuje emisie oxidu uhličitého o 1,3 tony. Nižšie emisie vyplývajú z predchádzania spaľovania zvyškov pneumatík.
Publikované 5. októbra 2020 v časopise Analýza životného cyklu, Pozadie trhu, Plasty, Recyklácia, Pneumatiky | Permalink | Komentáre (0)


Čas zverejnenia: 18. januára 2021