Globálny trh s ropou z pyrolýzy (2020 - 2025) - rast, trendy a prognózy

Hlavnými faktormi, ktoré vedú k rozvoju trhu, sú rastúci dopyt po pyrolýznom oleji používanom na výrobu tepla a elektriny a rastúci dopyt v sektore palív. Na druhej strane, problémy spojené so skladovaním a prepravou pyrolýzneho oleja a nepriaznivé podmienky spôsobené vypuknutím COVID-19 sú hlavnými obmedzeniami, ktoré by mali brzdiť rast trhu.
Pyrolýzny olej je syntetické palivo, ktoré môže nahradiť ropu. Nazýva sa tiež bio ropa alebo bio olej.
Očakáva sa, že v prognózovanom období bude na trhu s pyrolýznou ropou dominovať Severná Amerika. V krajinách ako USA a Kanada rastie dopyt po pyrolýznom oleji v dôsledku rozvoja priemyselných naftových motorov a priemyselných kotlov.


Čas zverejnenia: 12. januára 2012