Závod na pyrolýzu ropných kalov

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu ropných kalov

    Používa sa na redukciu, neškodné spracovanie a využitie zdrojov kalu na realizáciu sanácie pôdy. Oddelením vody a organických látok v kale od pôdy je obsah minerálneho oleja v tuhom produkte po úprave krakovaním menší ako 0,05%. Za predpokladu bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nepretržitej a stabilnej prevádzky, redukcie kalu, neškodného zaobchádzania a využívania zdrojov.