Závod na pyrolýzu plastového odpadu

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu plastového odpadu

    Používa sa na využitie zdrojov odpadových plastov. Dôkladným rozkladom vysokomolekulárnych polymérov v odpadových plastových výrobkoch sa vracajú do stavu malých molekúl alebo monomérov na výrobu vykurovacieho oleja a tuhých palív. Za predpokladu bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nepretržitej a stabilnej prevádzky, recyklácie, neškodnosti a redukcie odpadových plastov. Výrobná linka na pyrolýzu plastov spoločnosti používa špeciálny kompozitný katalyzátor a špeciálne kompozitné dechloračné činidlo na včasné odstránenie kyslých plynov, ako je chlorovodík, vznikajúcich pri štiepení PVC, čím sa predlžuje životnosť zariadenia.