Závod na pyrolýzu odpadových pneumatík

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu pneumatík na nepretržitý odpad

    Budú rozdrvené fragmenty pneumatiky za pásovým dopravníkom, pásovou váhou, závitovkovým dopravníkom atď. Na podtlak v systéme kontinuálnej pyrolýzy prostredníctvom pyrolýzy, v systéme po reakčnej teplote v plynnej fáze 450 - 550 ° C za podmienky vákuovej rýchlej pyrolýzy reakciou, vygenerovaním pyrolýzneho oleja, sadzí, pyrolýzneho drôtu a horľavého plynu, horľavého plynu separáciou jednotky na regeneráciu oleja a plynu po vstupe do horenia vysokej pece, aby celý výrobný systém zabezpečoval reakčné teplo, dosiahol sebestačnosť v energetike;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu odpadových pneumatík typu

    Metóda pyrolýzy je jednou z komplexných metód spracovania použitých pneumatík s vysokou pridanou hodnotou. Prostredníctvom technológie pyrolýzy zariadení na spracovanie odpadových pneumatík je možné spracovávať suroviny ako odpadové pneumatiky a odpadové plasty, aby sa získalo palivo, sadze a oceľový drôt. Tento proces má vlastnosti nulového znečistenia a vysokej výťažnosti oleja.